Tossi sp. z o.o. otrzymała dotację na kapitał obrotowy w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość dotacji 112 464,00 zł